Начало Новини и събития

Новини и събития

ANUGA 2021 09.10.2021 - 13.10.2021

Фирма Корона М ще вземе участие в международното изложение ANUGA , което се провежда веднъж на две години и е най-голямото и известно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света. Представени са над 7 500 фирми от над 100 държави (ок

Оперативна програма "КОРОНА М" ЕООД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ "ЗАКУПУВАН

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент Корона М ЕООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0694-C01, с предмет: Закупуване, доставка и монтаж на 1 брой линия за производство на карамелени барове, 1 брой линия за производств