ANUGA 2021 09.10.2021 – 13.10.2021

сеп. 20, 2021Новини и събития

Фирма Корона М ще вземе участие в международното изложение ANUGA , което се провежда веднъж на две години и е най-голямото и известно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света. Представени са над 7 500 фирми от над 100 държави (около 160 000 души), като международното участие при изложителите е над 50%, а при посетителите над 80 %, което превръща изложението в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора. Изданията на ANUGA се отразяват широко в световните медии, като журналистите са от над 70 държави. Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки.